Pravidlá ochrany osobných údajov


Spoločnosť KnowSpot, s.r.o. nezverejňuje vaše údaje tretím stranám na komerčné účely.

Poskytovanie nutných údajov

Spracúvame osobné údaje, ako je napríklad meno, adresa, e-mailová adresa, kontakty atď. len za účelom vypracovania všeobecných štatistík.

Posielanie obchodných ponúk (newsletterov) a ukladanie cookies

Pokiaľ ste pri registrácii do aplikácie vyjadrili súhlas, budeme Vám čas od času posielať na Vašu email. adresu newslettery o našich službách. V záujme zvýšenia používateľskej prívetivosti používame pre prevádzku našej webovej stránky tzv. cookies – textové súbory, ktoré sú pri návšteve webových stránok uložené v počítači návštevníka platformy pre uchovávanie a príležitostné sledovanie pohybu návštevníkov na webových stránkach. Zakliknutím informácie o používání cookies na úvodnej stránke súhlasíte s používáním cookies. Súhlas s používáním cookies nemusíte udeliť, v takom prípade však nemôžeme zaručiť plnú funkčnosť našej webovej stránky.

Záver

Súhlasíte s tým, že všetka korešpondencia sa bude vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty, a to na Vašu emailovú adresu, resp. na našu emailovú adresu info@kontextra.com.

Tieto pravidlá sú u nás uložené a archivované v elektronickej podobe a nie sú prístupné tretím osobám. Ustanovenia týchto pravidiel a zákonov vzťahujúcich sa k poskytnutiu zmluvy a týchto pravidiel Vám nie sú týmto akokoľvek dotknuté.

V prípade otázok k týmto pravidlám a zmluve Vám poskytneme bezodkladne všetky potrebné informácie. Akékoľvek otázky, návrhy či pripomienky k týmto pravidlám zasielajte na adresu info@kontextra.com. Používateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov a ich uložením do internej databázy zákazníkov prevádzkovateľa.

V súboroch na našich serveroch ukladáme informácie, ktoré nám z technických dôvodov automaticky posiela váš prehliadač. Ide o tieto informácie:


Nedochádza k žiadnemu ukladaniu týchto údajov v súvislosti s konkrétnou osobou. Nedochádza ani ku kombinovaniu týchto údajov s ďalšími zdrojmi údajov.

Právny základ pre spracovanie vašej adresy IP predstavuje článok 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva z nižšie uvedených účelov spracúvania:


Vašu adresu IP vo všeobecnosti uchovávame v anonymnej podobe a v priebehu tohto postupu nedochádza k žiadnej osobnej analýze. Celá adresa IP sa ukladá len na účely sledovania technických chýb a pokusov o hacking, ako aj na účely zaznamenania obsahu, napríklad pri odbere bulletinu.

Pokiaľ surfujete po našich medzinárodných internetových obchodoch, je možné, že vám bude ponúknutý slovenský internetový obchod ako alternatíva na základe vašej adresy IP. S výnimkou uchovávania na účely zaznamenania obsahu vašu adresu IP následne včas odstránime po skončení vašej návštevy.Späť na webstránku